divendres, 31 de març de 2017

Portes obertes (visites en jornades lectives)

Pares i mares interessats en conèixer la nostra escola en horari lectiu, posau-vos en contacte amb l'escola al teléfon 971731339.

Ja tenim tancat un primer grup de pares interessats en veure l'escola. Estam obrint nous grups de visita i concretant noves dates. Esperam la vostre telefonada!

I per a tots els qui vulguin venir a la JORNADA DE PORTES OBERTES de dia 8 d'abril, pensau que es tant per a famílies de l'escola, com a per a famílies i amics que nes vulguin connèixer... tothom hi estau convidats! Vos hi esperam!

dijous, 16 de març de 2017

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ a ESO


L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció.

L'adscripció per al CEIP REI JAUME I és múltiple, es pot escollir entre més d'un centre (IES JOAN ALCOVER, IES POLITECNIC, i IES RAMON LLULL).

HI HA DOS FORMES DE FER LES SOL·LICITUDS:
·       MANUAL (adjuntem sol·licitud)
·       TELEMÀTICA

TOTES LES SOL·LICITUDS, TANT TELEMÀTIQUES COM MANUALS, S'HAN DE PRESENTAR SIGNADES AL CENTRE.

SI NO ES PRESENTA SIGNADA, ES CONSIDERA NO PRESENTADA.
Documentació a presentar
a) Sol·licitud emplenada i signada pels pares, mares o tutors de l'alumne o alumna.
b) Còpia del DNI o NIE de l'alumne, si en té.
(obligatori per a majors de 14 anys)
c) Còpia del DNI o NIE dels pares, mares o tutors legals.
d) Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a.
e) Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.
e) Altra documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5, 6 i 7 de la resolució).
Calendari

INICI: 20 DE MARÇ DE 2017
FINALITZACIÓ: 24 DE MARÇ 2017
Llistes provisionals: 28 d’abril de 2017
Reclamacions: 28 d’abril al 3 de maig de  2017
Resolució de reclamacions 4 de maig de 2017
Llistes definitives: 9  de maig 2017
Matrícula: 27 de juny al 30 de juny 2017

dimecres, 15 de març de 2017

PORTES OBERTES, 8 d'abrilOrganitzem una jornada de portes obertes per tal que pugueu conèixer la nostra escola. Es tracta de fer un recorregut pels nostres espais i equipaments, però també perquè pugueu conèixer qui som, com treballem i quin és el nostre projecte educatiu; a més, gaudireu de moltes activitats.
 • Visites guiades 10.15h – 11.15h – 12.15h
 • Contacontes 10.30h – 11.30h – 12.30h
 • Jocs de circ de 10.00h a 13.00h
  (Malabars, circuit d'equilibri, rocòdrom,...)
 • Tallers de 10.00h a 13.00h
  (Escacs, cuina, punts de llibres,...)
 • Break beatz 10.30h
  (Grup mallorquí que participarà al proper campionat nacional de hip hop)
 • Coral bona gent 11.30h
  Coral que ens interpretarà moltes cançons.
I moltes sorpreses més!


dimecres, 8 de març de 2017

VAGA GENERAL PARCIAL DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

Hi ha convocada 2 jornades de vaga diferents:
 • 8 de març, vaga general parcial de 12.00h a 14.00h 
 • 9 de març, vaga general de l'ensenyament.
Aquesta vaga afectarà als docents i personal no docent de l'ensenyament públic i privat.

Les instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres estableix com a serveis mínims, als centres d'educació infantil i primària els següents:
 • el director.
 • un membre de l'equip directiu
 • 1 docent per cada 3 unitats d'educació infantil o fracció.
 • 1 docent per cada 4 unitats d'educació primària o fracció.
El centre mantindrà l'horari lectiu habitual.

La direcció del centre.