Accés mestres

Accés per al personal Escolar amb usuari i contrassenya:

https://sites.google.com/a/ceipreijaumei.com/llocdelsmestres/documentacio-escola?pli=1

https://www3.caib.es/xestib/

http://aulavirtual.caib.es/c07002841/

https://ceipreijaumei.edmodo.com/home

https://www.instagram.com/ceipreijaumei/

https://es.pinterest.com/ceipreijaum0021/

https://www.blogger.com/home