Accés mestres

Accés per al personal Escolar amb usuari i contrassenya:

https://drive.google.com/open?id=0B9jayKtlg_4IOEx0T3ByLUkwX2M

https://sites.google.com/a/ceipreijaumei.com/llocdelsmestres/documentacio-escola?pli=1

https://www3.caib.es/xestib/

http://abiesweb.caib.es/simplesaml/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_8760390b152914713640da575026bba8049e7cc7ff%3Ahttp%3A%2F%2Fabiesweb.caib.es%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttp%253A%252F%252Fabiesweb.caib.es%252Fsimplesaml%252Fmodule.php%252Fsaml%252Fsp%252Fmetadata.php%252Fdefault-sp%26cookieTime%3D1538114662%26RelayState%3Dhttp%253A%252F%252Fabiesweb.caib.es%252Findex.php%252Flogin_saml


https://ceipreijaumei.edmodo.com/home


https://www.blogger.com/home