Qui som?

Som un Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària

L'escola té dues etapes educatives: Infantil (de 3 a 5 anys) i Primària (de 6 a 12).
Som una escola pública.

La nostra escola està adscrita als Instituts d'Edcació Secundària: IES Joan Alcover, IES Politècnic i IES Ramon Llull.

Actualment tenim dues línies d'Infantil i dues o tres a Primària.

Feim jornada continuada de 9.00 a 14.00 h.

Disposam d'escola matinera, servei de menjador i activitats extraescolars, ampliant l'horari de 7.30 a 17.30 h.