Horari

Horari escolar: de 9.00 a 14.00 h.
Escola matinera: de 7.30 a 9.00 h. (APIMA)
Horari de menjador: de 14.00 a 15.30 h.
Activitats extraescolars: de 15.30 a 17.30 h. (APIMA/IME)

ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Horari de DIRECCIÓ: 
Els dimarts, dimecres i dijous de 13.00 a 14.00 h. i
els divendres de 9.00 a 10.00 h.

Horari de CAP D'ESTUDIS:
Els dijous de 13.00 a 14.00 h. i els divendres de 9.00 a 10.00 h.

Horari d'ADMINISTRACIÓ i SECRETARIA:
Cada dia de 9.00 a 9.30 h. i de 13.00 a 14.00 h.