Equip Docent

Equip Directiu

Directora: Magdalena Juan Mesquida
Cap d'estudis: Silvia Olives Pons
Secretària: Cruz Romero Birlanga