Equip Docent 2019-2020


EQUIP DIRECTIU
DIRECCIÓ
Magdalena Juan
CAP D'ESTUDIS 
Silvia Olives
SECRETARIA
Cruz Romero
INFANTIL
3 ANYS A
Veronica López
3 ANYS B
Adela González
4 ANYS A
Olga Ruiz
4 ANYS B
Alicia Covas
5 ANYS A
Elena Espuey
5 ANYS B
Mar Garrido
SUPORT+1 INFANTIL
Angela Tomás
SUPORT+1 INFANTIL
Laura Collado
PRIMÀRIA
1r A
M Antonia Bayón
1r B
Antònia Vives
2n A
Francina Obrador
2n B
Marta Soler
3r A
Lina Vives
3r B
Raquel Miranzo
4t A
Mª Luisa Del Río
4t B
Teresa Roca
4t C
Montse Verdaguer
5è A
Antònia Marín
5è B
Xisca March
6è A
Montse Muntaner
6è B
Kyka Bennasar
6è C
Belén Calleja
SUPORT +1 PRIMÀRIA
Toya Gil
ESPECIALISTES
EDUCACIÓ FÍSICA
Tolo Tomás
EDUCACIÓ FÍSICA
Sílvia Olives
MÚSICA
Laura Martínez
ANGLÈS
Lourdes Tomás
ANGLÈS
Mª Ángeles Cañadillas
ANGLÈS
Cruz Romero
RELIGIÓ
Carolina Ferrer
EQUIP DE SUPORT
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Keta Mercadal
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Marian Bennásar
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
Mª del Mar Ramis
AUDICIÓ I LLENGUATGE
Pilar Subirana
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Maria Gómez
ORIENTACIÓ
Mar Garau