Història

La nostra escola se situa al barri de Santa Catalina, vora el Parc de la Feixina. Ha tengut diversos noms: Grup Escolar Jaume I, Colegio Nacional Mixto Jaime I, C.P. Rei Jaume I i actualment CEIP Rei Jaume I (Centre d'Educació Infantil i Primària Rei Jaume I).L'EDIFICI

Les obres de construcció de l'edifici començaren el 14 d'abril de 1935 (commemorant la'aniversari de la proclamació de la Segona República). L'anys següent, acabada la contrucció, esclatà la guerra civil i es convertí en quarter militar.

L'edifici de l'escola, anomenat en aquells moments Grup Escolar Jaume I és obra de l'arquitecte, urbanista i polític mallorquí, Guillem Forteza Pinya, en col·laboració amb Karl Hack, destacat per la projecció d'un gran nombre d'escoles a Mallorca des del 1921 fins a la fi de la Segona República. Son edificis escolars contemporanis:

- Grup Escolar de Llucmajor, actual CEIP Rei Jaume III (1932)
- Grup Escolar Manuel Bartolomé Cossio (actualment CP Joan Mas i Verd), Montuïri (1935)


INICIS

Coincidint amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola, l'edifici l'edifici passà a ser destinat a usos militars, sense tenir un funcionament com a escola. 

Aquí teniu imatges de quan va ser seu del Regimiento nº23 de Artillería.

 

Posteriorment passà a cobrir diverses funcions, entre les quals hi ha la de caserna de policies.


ACTUALITAT

Els primers documents que tenim de l'escola actual funcionant com a tal, els tenim dels llibres d'Actes del Claustre de Professors, on trobam la 1a acta el dia 4 d'octubre de 1979, realitzada al local provisional del centre Rodríguez Méndez, on consta que l'edifici s'està reformant (per tant s'estan fent les classes en aquest altre centre). En aquells moments el director del centre anomenat Colegio Nacional Mixto Jaime I, és Antonio Cirerol Lladó, i preveu que es puguin "reanudar" les classes després de les obres per al curs 1980-81. Es dificil trobar documentació anterior donat que a causa de cert vandalisme en aquest centre provisional es va perdre documentació oficial i per tant es va començar de vell nou.


El 21 de novembre de 1979 se fa la primera reunió de Claustre de Professors ja al mateix edifici, amb Antonio Cirerol com a director. A partir de l'octubre de 1981 es comença a denominar Colegio Público Jaime I.
José Aguiló Fuster substitueix a n'Antonio Cirerol el 9 de desembre de 1981 fins a fi de curs (que es jubila).
El 1 de setembre de 1982 Miquel Perelló Oliver és el nou director.
El 14 de setembre de 1983 s'anomena directora a Juana Amengual Fondevila.
Al setembre de 1986 passa a ser director Antonio Martínez Manrique fins a desembre de 1998 que es substituit en funcions per Sixto López Brocal el 25 de gener de 1999.
Durant aquesta étapa, hi ha diversos canvis. L'escola fa la transició de l'E.G.B. a la LOGSE, passant de tenir alumnes fins als 14 anys a només 12 anys amb la nova Educació Primària. S'instauren els projectes de Normalització Lingüística, apareix la revista "en Jaumet" precisament per fomentar l'ús de la llengua. També es realitzen projectes europeus com el Comenius. Es fan diversos projectes de centre com els agrupaments flexibles, padrins i fillols, de lectura, i programes d'alimentació saludable com 5 al dia. Es comença a instaurar de manera anticipada la tercera llengua (Anglès) en el programa de Seccions Europees en l'educació artísitca, fent les classes en àngles i rebent auxilars de conversa de diferents parts del món. També s'introdueix la tecnologia a l'escola essent pioners en la introducció dels ordinadors a l'aula i l'us de les pissarres digitals. S'elabora la primera pàgina web del centre. Durant aquest període la denominació canvia a CEIP Rei Jaume I (Col·legi d'educació Infantil i Primària). Sixto López és director fins la seva jubilació el 25 de febrer de 2014 que deixa com a directora en funcions a Silvia Olives Pons en un període de transició fins a la formació d'un nou equip directiu.
Josep Ferrús Vanaclocha és director del centre de l'1 de juliol de 2014 fins al setembre de 2018. En aquesta étapa es desenvolupen diversos projectes entre els quals hi ha els programa de formació de professors en emocions i el treball per projectes. També s'integra l'escola en les xarxes socials i avança en la formació en una tercera llengua arribant el projecte d'art en àngles a tots els nivells. Al setembre de 2018 inicia la direcció Magdalena Juan Mesquida.

DIRECTORS

1979-1981 Antoni Cirerol Lladó
1981-1982 José Aguiló Fuster
1982-1983 Miquel Perelló Oliver
1983-1986 Juana Amengual Fondevila
1986-1998 Antonio Martínez Manrique
1999-2014 Sixto López Brocal
2014 Sílvia Olives Pons
2014-2018 Josep Ferrús Vanaclocha
Des de 2018 Magdalena Joan

ANNEX

ENTRADES BIBLIOGRÀFIQUES
 
Tesis sobre l'obra de Guillem Fortesa:
L'arquitectura escolar de Guillem Forteza 1917-1943, de Mayol Amengual, Jaume