Escola matinera

L'escola matinera és de 7.30 a 9.00 h.
La gestió es fa a través de l'APIMA del centre.