Activitats extraescolarsACTIVITATS ORGANITZADES PER L'APIMA:

L'APIMA ofereix activitats extraescolars durant el curs. A prinicipi de curs s'informarà de les activitats.


ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'IME (AJUNTAMENT DE PALMA):

L'ajuntament pot oferir activitats durant el curs a l'escola. Quan surti l'oferta s'informarà de les activitats.