dilluns, 1 de desembre del 2014

Resultat de les votacions dels pares/mares a les eleccions del Consell Escolar 14/15El resultat de les votacions per als representants de mares/pares a les eleccions del Consell Escolar ha estat: 
Vots emesos     33
Vots nuls            0
Vots en blanc     1

El nombre de vots emesos segons els candidats presentats és el següent:
Diaz-Pastor Iribar, Sara Carmen       18
Canaves Frau, Silvia                          17
Nazareno Moraes, Jorge Alejandro   15 
Moreno Encinas, Catalina                   5

Juan Ramón Samundio Riveros i José Arroyo Ortega, vocals de la Mesa Electoral.