dissabte, 5 de setembre del 2015

Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2015-2016

En aquest link podeu trobar tota la informació:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2421753