dissabte, 1 d’octubre del 2016

Renovació Consell Escolar 2016-2017


El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa (alumnes, professors, pares i personal d’administració i serveis).
  
El procés de renovació dels membres del Consell Escolar es desenvolupa durant el primer trimestre de cada dos cursos acadèmics.

El Consell escolar es renova per meitats cada dos anys, de forma alternativa.

Aquest any, el CEIP Rei Jaume I ha de renovar membres del Consell.

Seguint el procés marcat, vos informam que el proper DIJOUS 5 D'OCTUBRE a les  9.30h  es farà el sorteig públic de la Junta Electoral.

En aquest enllaç podeu trobar tota la informació de la renovació del Consell Escolar.