dimecres, 23 de maig del 2018

CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019

En aquest link podeu trobar tota la informació de la convocatòria de beques de menjador per al proper curs escolar.

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/