dimarts, 4 de juny del 2019

Programa de reutilització de llibres

Recordam que heu de lliurar signat el document d'adhesió al programa de reutilització de llibres abans del 7 de juny de 2019.