dilluns, 16 de febrer del 2015

CANVI DE LA COBERTA DELS PORXOS DEL CEIP REI JAUME I

L'obra que s'està realitzant al centre, consisteix en el desmuntatge, apilament i retirada de les cobertes de fibrociment dels porxos, sanejament de l'estructura metàlica i col·locació d'una nova coberta metàl·lica, que consistirà en un panell sandvitx "lacado+aïllant+lacado".