dimarts, 10 de maig del 2016

CONVOCATÒRIA AJUTS DE MENJADOR

El dia 7 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears  la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador.

Podeu trobar la convocatòria i els enllaços a  https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2612125