dimecres, 8 de març del 2017

VAGA GENERAL PARCIAL DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

Hi ha convocada 2 jornades de vaga diferents:
  • 8 de març, vaga general parcial de 12.00h a 14.00h 
  • 9 de març, vaga general de l'ensenyament.
Aquesta vaga afectarà als docents i personal no docent de l'ensenyament públic i privat.

Les instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres estableix com a serveis mínims, als centres d'educació infantil i primària els següents:
  • el director.
  • un membre de l'equip directiu
  • 1 docent per cada 3 unitats d'educació infantil o fracció.
  • 1 docent per cada 4 unitats d'educació primària o fracció.
El centre mantindrà l'horari lectiu habitual.

La direcció del centre.