dimecres, 17 d’octubre del 2018

Renovació del Consell Escolar 2018-19

Hi ha penjat al passadís el cens provisional de Pares i Mares per a la renovació del Consell Escolar.


Podeu consultar el calandari del procés en aquest ennlaç:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/renovacia_dels_consells_escolars_2018-19/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI263685&id=263685