dilluns, 21 de setembre del 2020

Detecció de necessitats tecnològiques de les famílies dels nostres alumnes

Les famílies d'alumnes de 4t, 5è i 6è teniu un qüestionari al GESTIB sobre les necessitats tecnològiques (wifi, dispositius informàtics...)

És molt important fer el qüestionari per poder tenir constància de les necessitats i poder oferir-vos ajuda si fos possible.

Si anau entrau al GESTIB, anau a l'apartat qüestionaris:

https://www3.caib.es/xestib/families/questionaris