dimecres, 16 de juny del 2021

FINAL DE CURS

Benvolgudes famílies,


El dia 22 de juny, darrer dia d’escola, serà un dia lúdic amb jocs al pati, és per això que us demanam que els nins i nines duguin banyador i crema solar posats des de casa, i, una tovallola, xancles i una muda de recanvi.


Lentrega de notes es realitzarà el dia 21 de juny.


Per a totes aquelles famílies que necessitin una entrevista amb el/la tutor/a del seu fill/a, divendres dia 25* de juny entre les 9 h i les 11 h es podrà realitzar, podeu sol·licitar cita mitjançant Gestib o el correu electrònic del/la mestre/a del seu fill/a.


Recordeu que podreu trobar totes les adreces de correu electrònic a la dreta d'aquesta web.


==========================================


Estimadas familias,


El día 22 de junio, último día de clase, será un día lúdico con juegos en el patio, es por eso que os pedimos que los niños y niñas traigan bañador y crema solar puestos desde casa, y, una toalla, chanclas y una muda de repuesto.


La entrega de notas se realizará el día 21 de junio.


Para todas aquellas familias que necesiten una entrevista con el/la tutor/a de su hijo/a, viernes día 25* de junio entre las 9 hrs. y las 11 hrs. se podrá realizar, podéis solicitar cita mediante Gestib o el correo electrónico del/la maestro/a de su hijo/a.


Recordad que podréis encontrar todas las direcciones de correo electrónico a la derecha de esta web.


*Els cursos 6èB Ed. Infantil i 3rB serà dia 21 de juny // Los cursos 6ºB Ed. Infantil y 3ºB será día 21 de junio