dimarts, 24 de maig del 2022

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 2022/2023

Bon dia, Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar-les comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022. Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/