Calendari escolar

 CALENDARI ESCOLAR 2017-2018

Inici de curs: 13 de setembre de 2017
Fi de curs: 22 de juny de 2018

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
Pasqua: del 29 de març al 8 d'abril de 2018

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:
12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)
1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució)
8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)

Té la consideració de dia no lectiu:
2 de març de 2018 (Festa Escolar Unificada)

També se consideren festius els que dertermini l'organisme competent, (festius nacionals i locals):
1 de maig de 2017 (Festa del treball)
1 de març de 2017 (Dia de les Illes Balears)

Dies de lliure disposició (Aprovats pel Consell Escolar) (Dia de lliure elecció de centre + festivitats locals de Palma que cauen en dia no lectiu*)

13 d'octubre de 2017
7 de desembre de 2017
30 d'abril de 2018

Dies totals lectius: 176
Normativa 2017-2018
Festes locals a Palma (26 de desembre de 2017 i 20 de gener de 2018)


*Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2017-2018, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos